ЮЗУ „Неофит Рилски“ е в топ 10 на най-добрите университети в България

ЮЗУ  Неофит Рилски  е в топ 10 на най-добрите университети в България

Югозападният университет „Неофит Рилски“ е в топ 10 на най-добрите университети в България. Това показват последните данни, публикувани от независимата институция EduRank. Тя оценява университетите в цял свят по наукометрични показатели, като включените български университети са 47.

EduRank.org е независима класация, базирана на ексцерпирани показатели за 14 131 университета от 183 държави по света. Платформата използва най-голямата в света база данни за научни трудове, включваща 98 302 198 научни публикации и 2 149 512 106 цитирания, реферирани и индексирани в Scopus и Web of Science, като по този начин класира университетите в 246 изследователски направления.

Според EduRank с най-голяма популярност са публикациите на учените от Югозападния университет в областта на изкуствата, социалните науки, политологията, информатиката, правото, биологията, инженерните науки, физиката, философията, психологията. Изследователският профил на Университета е  направен на базата на 1 446 научни публикации и 5 492 цитата в международните наукометрични бази.

В списъка на най-добрите университети в Благоевград, класирани от EduRank въз основа на изследователски резултати, неакадемична известност, репутация и влияние на университетските алумни, Югозападният университет е поставен на първо място, следван от Американския университет в България и Колежа по туризъм.

По метричните показатели, които платформата отчита, в топ 10, освен Югозападния университет, попадат Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Техническият университет – София, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Нов български университет, Медицинският университет в София, Русенският университет „Ангел Кънчев“, Медицинският университет във Варна, Университетът за национално и световно стопанство и Медицинският университет в Пловдив.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество