Стартира изпълнението на проекта за новото ГКПП-Клепало, ще струва 11 млн.евро

Стартира изпълнението на проекта за новото ГКПП-Клепало, ще струва 11 млн.евро

в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе информационна среща по стратегическия проект „Изграждане на нов ГКПП  Струмяни – Берово (Клепало) между България и Северна Македония“.

Реалното изпълнение на проекта за строителство на граничния пункт "Струмяни-Берово" между България и Република Северна Македония е вече в ход. Инвестицията е на стойност над 11 млн. евро и е най-големият проект по управляваните от МРРБ програми за трансгранично сътрудничество.

В рамките на информационната среща бяха обсъдени основните цели на проекта, планираните дейности по него, както и очакваните резултати. Представена бе презентация с основните стъпки и ключови моменти в неговото осъществяване.

„Това е проект, който дава нови възможности и стимули за засилване на сътрудничеството и обмена. Той представлява не просто строително начинание, а символизира напредъка и развитието. Необходимостта от укрепване на регионалната свързаност и улесняване на нарастващия трафик на хора и стоки между България и Северна Македония отдавна е на дневен ред. Още повече, изграждането на новия ГКПП е една дългогодишна мечта на хората от двете страни на границата, много от които са близки роднини и приятели“, отбеляза областният управител Мария Димова по време на срещата.

"След четвърт век, стартираме изпълнението на този дългоочакван проект. Надявам се във всички фази той да бъде съпътстван с експертност и професионализъм, както досега, и да не позволяваме на емоциите да го забавят", изтъкна заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева на информационната среща в Благоевград. "За мен това е мост, който ще става все по-необходим и важен, за да свърже по още един начин нашите два народа. Инвестицията е необратима и за нея имаме изцяло осигурено финансиране – както европейско, така и национално. Тя неслучайно е избрана за стратегически проект по програмата ни", допълни тя. 

На срещата присъстваха още Вулнет Арифи, началник-отдел в Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония, представители от Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към МРРБ, експерти от Съвместния секретариат по Програмата - гр. Кюстендил, кметовете на общините Благоевград, Струмяни и Берово, представители на компетентните държавни и местни институции в областта.

Инвестицията е разделена на две фази. В първата, разчетена да приключи през 2026 г.,  ще се извършват подготвителните дейности, свързани с планиране, проектиране и избор на изпълнители. Във втората – от 2027 до 2029 г., ще се реализират строителните дейности по инфраструктурата на граничния комплекс. На българска територия ще се изградят няколко сгради и ще се довърши довеждащият път. От другата страна на границата ще се модернизират съществуващите конструкции и съоръжения. Приоритет в дейностите ще са инсталирането на ВЕИ и използването на енергоефективни материали. Тъй като обектът попада в зона „Натура 2000“, ще се обърне специално внимание и на опазването на богатата околна среда в региона.

За да се осигури по-бързо изпълнение на инвестицията, тя е обявена за „национален обект“ и по този начин се прилагат облекчени административни процедури. Очаква се след въвеждане в експлоатация на новия граничен пункт броят на преминаващите границата между България и Република Северна Македония да се увеличи от 657 000 на 722 700 души годишно. 

 

 

 

 

 

 

Коментари към новината

Още новини от Бизнес