От 1 април влиза в сила новата наредба за яслите и детските градини в Благоевград

От 1 април влиза в сила новата наредба за яслите и детските градини в Благоевград

От 1 април влиза в сила нова наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, подготвителни групи в общинските училища и дневни детски ясли на територията на община Благоевград.

Предложението на кмета Методи Байкушев бе прието с 39 гласа "ЗА“ на провелото се днес редовно заседание на Общински съвет Благоевград.

В рамките на заседанието общинските съветници одобриха изработване на Подробен устройствен план (ПУП) по няколко предложения от Кмета на община Благоевград. 

На днешното редовно заседание на Общински съвет Благоевград бяха поставени 59 решения.

Коментари към новината

Още новини от Общество