Община Симитли домакин на публично обсъждане на концепциите за интегрирани териториални инвестиции

Община Симитли домакин на публично обсъждане на концепциите за интегрирани териториални инвестиции

Областен информационен център (ОИЦ) – Благоевград, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югозападен регион (ЮЗР), ще организира през месец април поредица от публични обсъждания. Пет концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), които съдържат една или повече проектни идеи за дейности, които допринасят за развитието на област Благоевград, преминаха етап на оценка Административно съответствие и допустимост.

Сред тях е и концепция, в която участва Община Симитли в качеството на партньор на водещ партньор – Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград и останалите партньори – Община Благоевград, Община Гоце Делчев, Сдружение „На фокус“, „Девис-60“ ЕООД и ОСАИК „36 маймуни“.

Концепциите ще бъдат обсъдени в периода 18-25 април 2024 г. в общините Благоевград, Симитли, Струмяни, Гоце Делчев, Гърмен и Белица.

Целта на публичните обсъждания е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на РСР на ЮЗР, който да ги вземе под внимание, преди да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение и да одобри общата програмна концепция за развитие на ЮЗР.

За участие в публичните събития ще бъдат поканени всички заинтересовани страни - партньорите по проекта, представители на гражданското общество и бизнеса, институции, обществени и неправителствени организации, академична общност, медии и др.

Заинтересованите страни имат възможност да изразят мнение по време на самите обсъждания или чрез попълване на анкети:

Линк към анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS0jOTwxBNWm9OiOP3yxWWYPFl7OPeo8bM0ixxM4f3y1ZJRw/viewform

Информация за КИТИ, в която участва Община Симитли може да намерите и в презентацията:

Линк към презентация: https://docs.google.com/presentation/d/1vEmycUzIB04R-kVQcBggYcvasjfh4lYb/edit

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, които да изпрати в срок до 30.04.2024 г. на електронната поща на ОИЦ-Благоевград / Звено за публични консултации към РСР на ЮЗР oic.blagoevgrad@gmail.com, както и на имейла на Община Симитли – oba@simitli.bg

Във връзка с КИТИ, в която участва Община Симитли, публичните обсъждания са планувани да бъдат проведени, съгласно следния график:

- Публично обсъждане на КИТИ BG16FFPR003-2.001-0165 „Културата като инструмент за устойчиво развитие на туризъм, територии, общности и бизнес в ЮЗР“ с водещ партньор Драматичен театър "Н. Й. ВАПЦАРОВ" - Благоевград:

  • На 18.04.2024 г. (четвъртък) от 15:30 ч. в гр. Благоевград, в зала „22 септември;
  • На 22.04.2024 г. (понеделник) от 15:00 часа в гр. Симитли, „Заседателна зала“ 1 в сградата на Общинска администрация – Симитли.
  • На 23.04.2024 г. (вторник) от 12:00 часа в гр. Гоце Делчев, Заседателна на Общински съвет, етаж 1.

Повече информация може да получите на място в офиса на ОИЦ-Благоевград: Благоевград 2700, пл. „Георги Измирлиев – Македончето” № 5, тел. /факс: 0893 33 67 27/

 

Коментари към новината

Още новини от Общество