От понеделник наемателите на общински жилища могат да подават заявления за придобиването им

От понеделник наемателите на общински жилища могат да подават заявления за придобиването им

От понеделник наематели на общински жилища, изградени до 2008 г., които отговарят на определени условия, вече могат да подават заявления за закупуването им. Това става възможно след като изтече 2-годишният мораториум, наложен от ОбС-Благоевград, според който процедурата бе преустановена.

 

Документи ще се приемат от 15.04.2024 г. в деловодството на Община Благоевград.

 

Необходимите бланки-образци могат да бъдат получени на деловодството на Бюджетно звено "Комплекс за социални услуги", както и да бъдат изтеглени тук: https://socialservices-blagoevgrad.bg/housing-policy/info/obshtinski-jilishta

 

Усложията, на които наемателите трябва да отговарят са:

-  да е подал писмено заявление за закупуване на жилището до Кмета на общината;

-  да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище, установени в чл. 5, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общинските жилища, с изключение на чл. 5, ал. 1, т. 5 от Наредбата;

- да е наемател на общинско жилище, на основание на настанителна заповед, не по-малко от шест години.

 

Повече информация относно процедурата по закупуване на общинско жилище, може да получите в стая 507, ет. 5, направление „Жилищна политика“ при Община Благоевград.

 

 

Коментари към новината

Още новини от Общество