Кметът на Банско Иван Кадев подписа договора за ремонт на уличната мрежа

Кметът на Банско Иван Кадев подписа договора за ремонт на уличната мрежа
Днес, кметът на община Банско Иван Кадев и управителят на фирма „Галчев Инженеринг”ЕООД - Любомир Галчев, подписаха договор за ремонт на уличната мрежа на територията на община Банско.
За поръчката бе проведена открита процедура по ЗОП, която гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката и прозрачност при разходване на финансовите средства.
Ремонтът на улици в град Банско, град Добринище, село Кремен, село Места и село Филипово ще бъде на стойност 2,237 млн. лв. без ДДС. Предвижда се ремонт на асфалтовата настилка и тротоарните настилки, смяна на бетонови бордюри, изкърпване на съществуващи асфалтови настилки, ремонт на повърхностните водоотвеждащи съоръжения, подмяна на капаци на ревизионните шахти на подземните комуникации и други дейности.

 

Коментари към новината

Още новини от Бизнес