Незаконно разширение на гробището в Якоруда отива на прокурор

Незаконно разширение на гробището в Якоруда отива на прокурор

Гробището на Якоруда е нелегално разширено върху съществуващото бивше корито на река Места. В нарушаване на правилата са осъществявани и погребения в свободни терени.  Това са констатациите от проверка на полицията, която предава преписката си на  Окръжна прокуратура - Благоевград с мнение за формиране на досъдебно произвеждане за осъществено длъжностно закононарушение.

  По случая са изискани мнения от Регионална инспекция за опазване на околната среда – Благоевград, РЗИ - Благоевград, Басейнова дирекция, „ Западнобеломорски регион ", взети са и пояснения от представители на локалната администрация. 

На 20 април 2022 година взаимно с органите на РДНСК – Благоевград, в наличието на представители на районната администрация, е осъществена инспекция на място. Установено е че в разширението на съществуващия гробищен парк е осъществено гробополагане, за което е формиран констативен протокол. След инспекцията, в приложено мнение от ДНСК, е посочено, че към сегашния миг в регистъра на РДНСК не е налично позволение за прилагане на съществуващия гробищен парк в Якоруда. Установено е също, че е нарушен Констативен протокол от 17 февруари на чиновник от Регионална инспекция за опазване на околната среда - Благоевград да не се правят нови загробвания в свободните терени до привършване на процедурата по изменение на общия организационен проект на община Якоруда. 

Това дава съображение на проверяващите за обосновано съмнение, че длъжностно лице от общинската администрация на община Якоруда е осъществило състав на закононарушение по смисъла на член 282 от Наказателен кодекс, като не изпълнило служебните си отговорности и е нарушило наставление на държавен орган. Това гласи заключението на проверката.

Местните хора казват, че района където е разширено гробището има високи подпочвени води и при един  по-силен дъжд, трупове ще плуват в реката. автор-Пирин Нюз
Гробището е наистина препълнено и има нужда от ново, но това трябва да стане на подходящ терен, казват хората.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество