Заместник-министър Стефан Савов, изпълнителният директор на БАИ Богдан Богданов и кметът Илко Стоянов обсъдиха бъдещата Индустриална зона в Благоевград

Заместник-министър Стефан Савов, изпълнителният директор на БАИ Богдан Богданов и кметът Илко Стоянов обсъдиха бъдещата Индустриална зона в Благоевград

Стратегически стъпки и цели за развитието на бъдещата Индустриална зона в Благоевград обсъдиха заместник-министърът на иновациите и растежа Стефан Савов, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Богдан Богданов и кметът на Благоевград Илко Стоянов. По време на срещата  в Благоевград, кметът представи цялостната си концепция за обособяване и разгръщане на производствената зона, която предстои да бъде изградена край с. Зелен дол. Заедно разискаха и възможности за привличане на големи български и чуждестранни компании, които да инвестират и създадат нови работни места в областния център. По време на разговора бе акцентирано и върху необходимостта от основаване на Обучителен център за подготовка на специализирани кадри, като по този начин ще се постигне още по-тясна свързаност и сътрудничество между университетите в града и бизнеса.

В рамките на срещата бяха обменени идеи за полезни практики на национално и световно ниво, а кметът Илко Стоянов презентира и намеренията на Община Благоевград за обособяване на  Иновационен квартал върху част от терените на бившите казарми, който ще включва няколко сгради с обособени офис пространства, както и места за временно пребиваване и за отдих. В срещата участие взе и директорът на дирекция „Икономическо развитие и управление на собствеността“ Гергана Муртова.

„Абсолютно наясно съм, че самите процеси ще отнемат време, но е изключително важно да подготвим проектната готовност за тези ключови обекти, които неминуемо ще се превърнат в основен двигател на местната икономика“, подчерта кметът Стоянов.

От своя страна зам.-министър Стефан Савов и изпълнителният директор на БАИ Богдан Богданов декларираха абсолютна готовност за съдействие при привличане и осъществяване на стратегическите проекти.

Коментари към новината

Още новини от Бизнес