Обявиха конкурс за директор на МБАЛ-Благоевград

Обявиха конкурс за директор на МБАЛ-Благоевград

Здравното министерство обяви конкурс за директор на МБАЛ-Благоевград. Ще се проведе на три етапа.

Срокът, до който ще се приемат документи е 15 февруари. Първо се извършва проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор, следва оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление. Преминалите през двата етапа отиват на събеседванес комисията на МЗ.

Темите за интервюто са особености и характеристики на дейността на публичното предприятие; източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на публичното предприятие и органи на управление на публичното предприятие – права и задължения. андидатите трябва да са да са български граждани или граждани на Европейския съюз, да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или да са притежават степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията в областта на здравния мениджмънт, както и да имат най-малко 5 години професионален опит.

Благоевградската болница временно се управлява от Борда на директорите. Предстои до избор на титуляр начело да бъде д-р Димитър Димитров. Разложкият хирург ще бъде подкрепен от представител на Община-Благоевград. 

Коментари към новината

Още новини от Здраве